Història

L’any 1914 l’entitat Centre Moral Instructiu, actualment la societat cultural El Centre, va fundar un sindicat agrícola per als seus socis. L’any 1918, persones no adherides a aquesta entitat van fundar el Sindicat Agrícola i Caixa Rural, més endavant conegut com La Cooperativa, i actualment La Cumprativa. Ambdues entitats amb inquietuds agrícoles, culturals i d’esbarjo similars, tot i que amb diferències polítiques i religioses.

Les inquietuds de millora agrícoles de les dues entitats van fer possible la fundació l’any 1920 del Sindicat Agrícola de Llorenç actual Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès, SCCL.  Cal dir que, amb el pas del temps, i sobretot després del 1939, el Sindicat va quedar totalment desvinculat de les dues entitats anteriorment esmentades.

Amb molt d’esforç i empenta dels seus associats es va construir al 1920 un celler, un molí d’oli i un magatzem. Dissenyat per l’arquitecte Cèsar Martinell, amb una capacitat per 18.000 hectòlitres de vi i un molí d’oli amb 2 premses. Compost de dues naus rectangulars, les quals tenen  unes finestres rectangulars col·locades dins d’una estructura de rombe. La decoració alterna maó i pedra i està declarat d’interès artístic i arquitectònic.

Ja en l’actualitat, l’Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès, SCCL, es constitueix en Cooperativa de primer grau,  amb l’objectiu principal de millora en els processos de producció agrària, comercialització dels seus productes (vins, caves i olis) , suport en el crèdit agrari i assessorament en general als seus associats.

Deixa un comentari