Secció de Crèdit

Des de l’inici, l’Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès, SCCL va assumir el projecte relacionat amb el crèdit i l’estalvi que anteriorment tenien el Sindicat del Centre i el de La Cumprativa. Aquesta va funcionar amb un bon nivell d’activitat fins a principis de l’any 1939.

Ja a principis dels anys 1960, l’Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès, SCCL va crear la Secció de Crèdit, seguint els passos d’un moviment general que en aquella època van emprendre moltes cooperatives agràries de Catalunya. La finalitat principal de la secció de Crèdit  es la de finançar les inversions tant d’immobilitzat com de circulant que generin les diverses seccions de la pròpia Cooperativa per al seu funcionament, així com finançar les necessitats inversores que pot generar el mateix soci de l’Entitat, tant si són professionals com particulars, mitjançant préstecs personals o hipotecaris.

La Secció de Crèdit esta adherida a l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya (ASC, SCCL). Disposem del servei Banca Electrònica per qualsevol consulta, transferències i altres.

Deixa un comentari